Aladin předpověď počasí


Numerický model Aladin předpověď počasí je vyvíjen od roku 1991 v mezinárodní spolupráci 15 evropských a afrických států, kterou vede francouzská povětrnostní služba a je v rutinním provozu v řadě členských zemí konsorcia ALADIN.

ALADIN vychází z globálního modelu francouzské meteorologické služby Météo-France ARPEGE (projekt výzkumu malých a velkých měřítek), jehož výsledky pro zvolenou cílovou oblast ALADIN zpřesňuje.

„Co je pro předpovědi počasí nezbytné, jsou následující dva předpoklady. Za prvé jde o znalost fyzikálního stavu atmosféry v určitém časovém okamžiku. Za druhé musíme znát zákony, podle nichž se vyvíjí určitý stav atmosféry z časově předcházejícího. Stav atmosféry i zákonů je třeba znát s postačující přesností, jedině potom můžeme získat exaktní řešení meteorologických předpovědí“.

ALADIN je určený pro krátkodobou předpověď atmosférických procesů středního měřítka. Předpověď počasí je počítána geografickým rozlišením 4 km. Pole jednotlivých veličin (teplota, tlak vzduchu) se interpolují z rozlišení ARPEGE na vyšší rozlišení ALADIN. Data jsou nyní připravena k vlastnímu výpočtu modelu (numerická integrace).

Výsledkem je předpověď meteorologických prvků na + 54h, například předpověď tlakových polí při zemi i ve výšce, množství oblačnosti, rychlost a směr větru, množství srážek, teplota a vlhkost vzduchu.


Jedná se o lokální model (Local Area Model), protože předpovídá počasí v omezené oblasti, v našem případě ve střední Evropě. Oproti ARPEGE má ALADIN vyšší rozlišení časové i prostorové a užívá přesnější popis parametrů zemského povrchu (výška terénu, půdní a vegetační parametry).

„Tuto předpověď hojně používá ke své práci předpovědní synoptická jako jeden ze zdrojů informací pro slovní předpovědi, letecká předpovědní služba pro podrobnější předpovědi pro letectví. V hydrologických aplikacích se tato data používají na příklad pro modelování vývoje vodních stavů. Aplikována jsou také k účelům ochrany ovzduší a radiační bezpečnosti. Na jejím základě jsou sestavovány i speciální předpovědi pro veřejnost a podniky“.

Z výstupních dat se potom vytvářejí soubory vyžívané k předpovědi počasí. Generují se předpovědní mapy a grafy meteorologických prvků v daném čase a i místě.

IDOS jízdní řády je možné používat i pomocí mobilní aplikace. Vyzkoušejte lahodný Matcha čaj ve vysoké BIO kvalitě.

Aladin předpověď počasí

ALADIN (Aire Limitée, Adaptation Dynamique, Development International) je numerický model počasí, pomocí kterého se připravují krátkodobé předpovědi. Jde o systém diferenciálních rovnic, které popisují chování atmosféry na základě meteorologických měření. Řeší se na výkonných počítačích numerickými (přibližnými) metodami. Model vyvíjí od roku 1991 francouzská meteorologická služba Météo-France za spolupráce meteorologických služeb dalších zemí sdružených v konsorciu ALADIN. Jeho členy jsou kromě Francie ještě Belgie a Portugalsko, dále souvislá skupina zemí od Polska na severu po Chorvatsko, Bulharsko a Turecko na jihu a 3 severoafrické státy: Maroko, Alžírsko a Tunisko. Na jeho vývoji se podílí asi 100 vědců z 15 zemí. V současnosti byla navázána úzká spolupráce se skandinávskou skupinou HIRLAM.

Výsledky numerického modelu Aladin

Výpočet modelu (předpověď) probíhá tak, že nejdříve se ve středisku Météo-France v Toulouse vypočte méně podrobný globální model ARPÉGE. Jeho výsledky se pak přenesou do jednotlivých členských zemí a zde se v modelu ALADIN zpřesňují pro konkrétní území. Rozlišení globálního modelu ARPÉGE je 15 km, rozlišení verze ALADIN, počítané v Českém hydrometeorologickém ústavu, je 9 km.

Hlavní výsledky jsou k dispozici 4× denně – v 0, 6, 12 a 18 h. – a předpovídají počasí vždy na následujících 54 hodin.

Výstupem (výsledkem) modelu jsou předpovědi řady fyzikálních parametrů atmosféry, z nichž se kreslí např. nejznámější 4 typy předpovědních map:

teploty ve 2 m nad zemí
srážky
směr a rychlost větru
oblačnost
Na základě těchto map a dalších výsledků se pak připravují vlastní předpovědí počasí a kreslí názornější mapy, které je pak možné vidět např. v televizním zpravodajství.

Vývoj a budoucnost numerického modelu předpovědi počasí Aladin

V současnosti vzniká v rámci programu spolupráce ALADIN-2 celá rodina modelů pro modelování počasí na omezené oblasti s různou specializací. Vedle dalšího vývoje modelu ALADIN/ALARO pro předpověď v celoevropském měřítku na 2 dny (s prostorovým krokem modelové sítě 5 až 10 km) vzniká v Météo-France model AROME, určený pro předpověď počasí na národních oblastech s velmi vysokým rozlišením (2,5 km). Pro studie regionálních dopadů klimatických změn se používá klimatická verze modelu.


Reklama:


Medard online je online předpověď počasí. Web počasí idnes je velice populární a oblíbený. Kola za velice příznivé ceny.
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!